Lapierre XR 7.9 – סקירה מקצועית

Lapierre היא יצרן אופניים צרפתי שפועל מאז 1946. במשך שנים רבות הם ידועים בעיקר בזכות אופני הכביש וההרים שלהם. זקני השבט עוד זוכרים שכאשר סצנת רכיבת השטח התחילה לתפוס תאוצה לפני 20 שנים בישראל, לאפייר היוותה יעד נכסף לרכישה, מותג צרפתי בוטיקי ונוצץ במיוחד שכל אחד רצה. בשנים האחרונות היצרן נכנס לתחום האופנים החשמליים וגם […]