Bikys

₪ ILS
 • $ USD

להורדת תעודת האחריות לחצו כאן.

לקוח/ה נכבד/ה , אנו מברכים אותך על קנייתך ומקווים שאופניים שרכשת יהוו מקור הנאה לשנים רבות. חברת בשביל האופניים בע”מ מרח’ האומן 1 יבנה (להלן: “היבואן“) אחראים בזאת כלפי הצרכן לתקינות המוצר. האחריות בהתאם לתעודת אחריות זו תקפה רק למוצרים שיובאו לישראל על ידי היבואן ושווקו על ידו. בכפוף לאמור בתעודה זו, היבואן מתחייב לתקן, ללא תמורה, כל קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות, ולהחליף, במידה שיידרש, את המוצר או כל חלק ממנו ללא תמורה. הוכיח היבואן כי מקור הקלקול בנזק שלא הוגדר כאחריות, יהא היבואן פטור מחיוביו על פי סעיף זה. ואלה תנאי האחריות:

1. קבלת האופניים על ידי הצרכן מהווה אישור מצדו כי האופניים חדשים לחלוטין וללא פגם בעת הרכישה על ידי הצרכן.

2. האחריות למוצר היא לתקופה של שנה אחת שתחילתה ביום מסירת המוצר לצרכן למעט רכיבים מתבלים/מתכלים כאמור בסעיף 9 להלן ובכפוף לביצוע טיפולים שוטפים לאופניים חשמליים כמפורט בסעיף 10 להלן (להלן: תקופת האחריות“).

3. האחריות לשלדה הינה לתקופה של בין 3-5 שנים בהתאם לקטגוריה שקבע היצרן. 4. האחריות אינה חלה על תוספות ו/או שינויים שבוצעו באופניים ולרבות עבודות צבע, קישוטים, רכיבי

מסגרת נוספים. 5. האחריות תחול רק על חלקים על פי המפרט המקורי של האופניים ו/או שהותקנו אצל היבואן לבקשת

הצרכן. 6. האחריות מוגבלת לצרכן המקורי והיא אינה ניתנת להעברה. 7. האחריות אינה תקפה במקרה של כל פגם או נזק המיוחסים לאי-עמידה במפרט ובהוראות הכלולים

במדריך למשתמש המקורי המפורסם באתר האינטרנט של היצרן. 8. האחריות לא תחול במקרה של ליקוי או נזק המיוחסים לשימוש בחלקי חילוף שלא אושרו. 9. האחריות לא תחול במקרה של ליקוי או נזק המיוחסים לכוח עליון, תאונות, שימוש לא נכון, תיקונים

שלא בוצעו על ידי איש מקצוע, חוסר תחזוקה, חוסר טיפול או בלאי. 10. כל שינוי שנעשה במוצר ללא הסכמתה המוקדמת של GHOST-Bikes GmbH ככל שניתן לייחס

אותו לליקוי ו/או לנזק שנגרם למוצר. 11. האחריות אינה כוללת את הרכיבים המתכלים/מתבלים הבאים:

Rims (for bikes with rim brakes) Tires Chain Chain rings Sprockets Hub bearings Bottom bracket Head set Bearing sets (for bikes with full suspension frames) Cables Brake discs Brake pads Handles Saddle
Reducers, seals and bearings in chassis parts (fork, shocks) and adjustable seat posts +(Rechargeable) batteries in electrical systems

12. לרוכש אופניים חשמליים האחריות כפופה גם לתנאים הבאים:

א. ביצוע בדיקת תקינות וכיוונים לאחר 10 שעות רכיבה ראשונות – הבדיקה תבוצע ללא עלות באחת מנקודות השירות.

ב. בדיקת תקינות האופניים בכל 500 ק”מ באחת מנקודות השירות – הבדיקה תבוצע ללא עלות. ג. החלפת מייסבים מלאה בכל 1000 ק”מ או 12 חודשים ממועד ההחלפה האחרונה (לפי

המוקדם מבניהם) .
ד. ביצוע טיפול בולמים ומוט אוכף מתכוונן בתום 12 חודשים ממועד הרכישה ובתום 12

חודשים לאחר מכן.
13. היה והמוצר תוקן או הוחלף על ידי היבואן – המוצר המתוקן או המוחלף יהיה מכוסה על ידי תעודת

אחריות זו ליתרת תקופות האחריות. 14. תקופת האחריות לא תוארך עקב תיקונים ו/או החלפות מעבר לתקופת האחריות המקורית. המוצר

המקולקל, אם הוחלף, או החלקים המוחלפים, יהיו לאחר ההחלפה לרכוש היבואן. 15. היבואן מתחייב לתקן את המוצר בתוך עשרה ימי עבודה מהיום שבו נמסר המוצר לתחנת שירות מורשית,למעט במקרים חריגים של מחסור בחלקי חילוף ו/או צורך באישור היצרן להחלפת החלק

הלקוי שאז מתחייב היבואן לנקוט בכל הפעולות לביצוע התיקון בהקדם האפשרי בנסיבות העניין. 16. במקרה שהיבואן יקבע על פי הוראות כתב אחריות זה שהאחריות אינה חלה על החלק הלקוי שאז

היבואן יהיה רשאי לדרוש תשלום בגין התיקון, הובלת המוצר או החלפתו. 17. היבואן לא יהיה אחראי לכל נזק כלשהו שייגרם לצרכן ו/או לצד שלישי כלשהו, עקב קלקול במוצר.

כמו כן, אחריות היבואן לא תחול על נזקים ישירים ו/או עקיפים ו/או תוצאתיים ו/או אחרים שיגרמו ללקוח בקשר עם המוצר והשימוש בו.

18. השימוש במוצר הינו באחריות המשתמש בלבד.

19. כל הרחבה ו/או שינוי לתנאי תעודת אחריות זו, שלא ניתנו בכתב על ידי היבואן, לא יהיו תקפים. 20. על הוראות תעודת אחריות זו יחולו באופן ייחודי חוקי מדינת ישראל. 21. סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע והקשור בתעודת אחריות זו הינה בבתי המשפט המוסמכים בתל

אביב.
22. לקבלת שירות יש לפנות לאחת מתחנות השירות המורשות המפורטות ברשימה המצורפת. לפני כן

אנא עיין במדריך למשתמש. ייתכן שבדיקה של הוראות השימוש או התכונות של המוצר תחסוך לך פנייה לתחנת השירות.

23. אנו מאחלים לך רכיבה בטוחה והנאה גדולה מהשימוש במוצר.

4716\1\80

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
Click outside to hide the comparison bar
Compare
Shopping cart close